40 đề Toán có lời văn Lớp 1

Câu 1: Lan hái được 14 bông hoa, Thanh hái được 5 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 2: Anh có 17 hòn bi. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 3: Trên dây phơi mẹ có treo 23 chiếc áo và quần, trong đó số áo là 10 cái  .Vậy hỏi số quần sẽ là bao nhiêu cái?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 4. Trên cành cây có 36 con chim,bỗng dưng có 16 con bay đi mất.Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu5. Nga có 22 cái chì,Lan có 1 chục  cái bút mực, Hoa có 15 cái bút sáp. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái bút ?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 6: Một nông trại trông được 26 củ su hào và 23 củ cà rốt.Hỏi nông trại đó trồng được tất cả bao nhiêu cây su hào và cà rốt ?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 7.Bác Ba nuôi được 35 con gà và con vịt, trong đó có 1 chục con gà.Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu vịt ?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 8: Sợi dây vải dài 80 cm, chị cắt lấy một đoạn dài 50 cm để buộc hộp quà tặng. Hỏi đoạn dây vải còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 9: Chị Hà mua được 78 chậu hoa. Lát sau Lan đi chợ mua thêm 12 chậu hoa nữa.Hỏi Hà và Lan mua được tất cả bao nhiêu chậu hoa ?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 10: Băng giấy màu xanh dài 40cm , băng giấy màu đỏ dài 30cm . Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng ti mét ?          

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 11: An có 32 quả táo và quả lê .An đem ra chợ bán đi 20 quả lê . Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ?   

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 12: Sợi dây thứ nhất dài 25 cm, sợi dây thứ hai dài 21 cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm?                  

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 13: Trong rổ của bé Hà có 30 quả cam và 16 quả quýt. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu quả ?

 Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 14: Linh gấp được 23 chiếc thuyền giấy,Hoa gấp được 32 chiếc, Hùng gấp được 18 chiếc. Vậy:

+ Số thuyền giấy của Hoa gấp được nhiều hơn của Linh 

+ Số thuyền giấy của Linh gấp được ít hơn của Hùng

+ Số thuyền giấy của Linh gấp được nhiều nhất

+ Số thuyền giấy của Hùng gấp ít nhất

Câu 15: Bác Tư trồng được tất cả 17 quả bưởi và cam,trong đó có 7 cây cam.Hỏi Bác Tư trồng được bao nhiêu cây bưởi?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 16: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu quyển sách?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 17: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh giỏi?

Trả lời:

Câu 18.Bài toán: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 19. Bài toán: Anh có 30 que tính, em có 20 que tính. Hỏi anh và em có tất cả bao nhiêu que tính?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 20: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 21: Lớp em có 36 bạn; có 14 bạn đi học vẽ. Số bạn còn lại đi học hát. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn học hát ?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 22: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 23: Dũng có 30 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 20 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 24 a, Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 5

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

b, Viết các số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị cộng với chữ số hàng chục được kết quả là 6……………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 25Tính

a)     10  +  3 + 1 = ………                             b)    60 – 20 = ………

c)    14 cm – 10cm + 1 cm = ………………      d)    15 cm – 2 cm =

Câu 26 : Điền dấu > , < , = vào chỗ trống

a)     16 + 2 ……   17                  b)    50………. 70

Câu 27. Một rổ cam và quýt có tất cả 85 quả, trong đó có 21 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt?

Trả lời: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 28: Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu hình tam giác?

40 đề Toán có lời văn Lớp 1

Câu 29: Hoa và Lan hái được 68 bông hoa; Hoa hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?

Trả lời: …………………………………………………………………….

Câu 30. Viết tất cả các số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 4.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 31. Viết tất cả các số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 32. Viết tất cả các số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 5

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 33. Viết tất cả các số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 5

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 34: Em hãy viết các số mà tổng của hai số đó bằng 7

……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Câu 35: Tìm 1 số biết rằng số tròn chục lớn nhất trừ đi 1 chục bằng số đó?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 36. Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?

            A. 35 bạn                  B. 34 bạn                        C. 32 bạn

Câu 37: Nghỉ hè Mai được về quê 1 tuần lễ và 3 ngày .Hỏi Mai được về quê mấy ngày ?

    A.7 ngày                   B.6 ngày                          C. 5 ngày                  D.10 ngày

 Câu 38: Kì nghỉ hè Minh được về quê thăm ông bà 1 tuần lễ và 4 ngày. Hỏi Minh đã ở quê tất cả mấy ngày?              

  A. 7 ngày                    B. 10 ngày                     D. 11 ngày                           D. 12 ngày

 Câu 39 .Mẹ mua cho An 56 cái kẹo.An cho bạn Mai mất đi 25 cái kẹo. Hỏi số kẹo còn lại của An là:  

   A.Bằng số kẹo của Mai          B. Nhiều hơn số kẹo của Mai          C. Ít hơn số kẹo của Mai

Câu 40: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

40 đề Toán có lời văn Lớp 1

Gia đình Lan về quê ngoại xuất phát từ lúc …….. giờ, và đã đến nơi vào lúc …….giờ. Hỏi Gia đình Lan về quê mất bao nhiêu giờ?

Trả lời: …………………………………………………………………

Các bài viết, tài liệu được chúng tôi sưu tầm và chia sẻ thường không rõ tác giả. Nếu bạn thấy ảnh hưởng quyền lợi, vi phạm bản quyền xin gửi mail tới phuong@dayhoc.page. Xin cám ơn!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

20 đề Toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

Next Article

[Word] Giáo án Toán 11 Cánh Diều

Related Posts