Kỹ thuật đọc chủ động là gì?

Đọc chủ động là gì

Trong ngữ cảnh của đọc chủ động (Active Reading), đó là một phương pháp đọc mà người đọc tập trung và tương tác tích cực với văn bản để hiểu và tiếp thu thông tin một cách sâu sắc. Đọc chủ động đòi hỏi sự tập trung cao, sự tham gia hoạt động tư duy và sự tương tác với văn bản bằng cách hoạt động như đặt câu hỏi, tóm tắt, tạo liên kết và suy nghĩ phản biện. Phương pháp này giúp cải thiện khả năng hiểu đọc, tăng cường sự phân tích và suy luận, và góp phần vào việc xây dựng kiến thức cá nhân.

Đọc chủ động là gì?

Đọc chủ động (Active Reading) là một phương pháp đọc tập trung và tương tác tích cực với văn bản để hiểu và tiếp thu thông tin một cách sâu sắc. Thay vì đọc một cách passively (một cách không tích cực), đọc chủ động đòi hỏi người đọc phải tham gia hoạt động tư duy và tương tác với văn bản.

Đọc chủ động là gì

Khi đọc chủ động, bạn có thể áp dụng các kỹ thuật như đặt câu hỏi, tạo liên kết, suy nghĩ phản biện, ghi chú và tóm tắt nội dung, và thảo luận về văn bản. Mục tiêu là tạo ra một trải nghiệm đọc tích cực, giúp bạn hiểu sâu hơn về nội dung và phát triển các kỹ năng đọc hiệu quả.

Lợi ích của kỹ thuật đọc chủ động

Kỹ thuật đọc chủ động giúp bạn tập trung và hiệu quả hơn trong việc đọc và hiểu một văn bản. Áp dụng kỹ thuật này, bạn sẽ có những lợi ích sau:

 1. Hiểu sâu sắc hơn: Đọc chủ động giúp bạn hiểu và đánh giá một văn bản một cách sâu sắc hơn. Thay vì chỉ đơn thuần đọc qua bài văn, bạn tập trung cao độ và thực hiện các chiến lược đọc tích cực để tạo ra sự tương tác và kết nối với nội dung.
 2. Mở rộng kiến thức: Đọc chủ động giúp bạn mở rộng hiểu biết của mình về một văn bản hoặc kiến thức về một chủ đề cụ thể.
 3. Phát triển kỹ năng suy luận: Khi áp dụng kỹ thuật này, bạn không chỉ đơn thuần đọc tài liệu một cách thụ động, mà bạn cần tập trung, phân tích và suy nghĩ về các ý chính, cấu trúc của văn bản và các phương pháp lập luận của tác giả.
 4. Tăng khả năng ghi nhớ: Đọc chủ động giúp bạn tăng khả năng hiểu và ghi nhớ nội dung tài liệu. Bằng cách sử dụng các chiến lược như tóm tắt, suy luận, hiểu và siêu nhận thức, bạn có thể tiếp thu thông tin một cách hiệu quả.
 5. Phát triển kỹ năng suy nghĩ sáng tạo: Việc áp dụng kỹ thuật này trong học tập giúp tăng cường kỹ năng đọc, tư duy phản biện và phân tích. Điều này giúp người học phát triển khả năng suy nghĩ sáng tạo và xây dựng kiến thức một cách toàn diện.

Cách thực hiện đọc chủ động như thế nào?

Dưới đây là một số gợi ý và phương pháp để thực hiện đọc chủ động:

 1. Tạo mục tiêu đọc: Đặt mục tiêu rõ ràng cho việc đọc của bạn. Điều này có thể là việc tìm hiểu một khía cạnh cụ thể, tìm câu trả lời cho một câu hỏi, hoặc đơn giản là hiểu sâu về nội dung.
 2. Đặt câu hỏi: Khi đọc, đặt câu hỏi để kích thích suy nghĩ và tìm kiếm câu trả lời trong văn bản. Câu hỏi có thể liên quan đến nội dung, mục tiêu của tác giả, ý nghĩa của các từ khó…
 3. Ghi chú và tóm tắt: Ghi chú và viết tóm tắt ngắn gọn của những ý chính trong văn bản. Điều này giúp bạn tái cấu trúc thông tin và tăng khả năng ghi nhớ.
 4. Tạo liên kết: Liên kết thông tin trong văn bản với kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của bạn. Điều này giúp xây dựng mối liên hệ và hiểu sâu hơn về nội dung.
 5. Suy nghĩ phản biện: Đặt câu hỏi về ý kiến của tác giả, chất lượng thông tin và cách thức trình bày. Hãy suy nghĩ về những điểm mạnh và điểm yếu của văn bản, và xem xét các quan điểm khác nhau.
 6. Tương tác với văn bản: Ghi chú dưới dạng dấu nháy, gạch chân, viết chú thích hoặc tạo các biểu đồ, sơ đồ tư duy để tạo sự tương tác với văn bản.
 7. Thảo luận và chia sẻ: Thảo luận với người khác về nội dung của văn bản hoặc chia sẻ ý kiến của bạn trên các nền tảng trực tuyến. Điều này giúp bạn nhận được những quan điểm và ý kiến khác nhau, mở rộng hiểu biết và tạo ra sự tương tác.

Nhớ rằng đọc chủ động là một quá trình cá nhân và có thể thay đổi tùy thuộc vào loại văn bản và mục tiêu của bạn. Tuy nhiên, việc áp dụng những phương pháp trên sẽ giúp bạn tiếp cận văn bản một cách chủ động và sâu sắc hơn.

Cách áp dụng phương pháp đọc chủ động vào việc học tập như thế nào?

Áp dụng phương pháp đọc chủ động vào việc học tập có thể giúp bạn tăng cường hiệu quả học tập và hiểu biết sâu về nội dung. Dưới đây là một số cách để áp dụng phương pháp đọc chủ động trong quá trình học tập:

 1. Đặt mục tiêu học tập: Trước khi bắt đầu học, đặt mục tiêu rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được từ quá trình học tập. Điều này giúp tập trung và hướng dẫn học tập của bạn.
 2. Đặt câu hỏi trước khi đọc: Trước khi đọc một bài viết, một chương sách hoặc một tài liệu, đặt câu hỏi về nội dung mà bạn muốn tìm hiểu. Điều này giúp tạo sự chủ động và hướng dẫn quá trình đọc.
 3. Ghi chú và tóm tắt: Khi đọc, ghi chú và viết tóm tắt những ý chính, công thức, công thức toán học hoặc các thông tin quan trọng khác. Điều này giúp tăng khả năng ghi nhớ và tái cấu trúc thông tin.
 4. Tạo liên kết với kiến thức hiện có: Khi đọc và học, liên kết thông tin mới với kiến thức hiện có của bạn. Hãy tìm hiểu cách mối quan hệ giữa những khái niệm mới và những gì bạn đã học trước đó. Điều này giúp tạo ra mối liên hệ và xây dựng kiến thức toàn diện hơn.
 5. Suy nghĩ phản biện và thảo luận: Đặt câu hỏi về ý kiến của tác giả, vấn đề đang được thảo luận và áp dụng các khái niệm vào các tình huống thực tế. Tham gia vào các cuộc thảo luận với bạn bè hoặc giáo viên để trao đổi ý kiến và suy nghĩ sâu hơn về nội dung.
 6. Áp dụng kiến thức: Sau khi đọc và học, tìm cách áp dụng kiến thức vào các bài tập, ví dụ hoặc vấn đề thực tế. Thực hiện các bài tập thực hành, ví dụ hoặc dự án để thực hành và củng cố kiến thức của bạn.
 7. Tương tác với nguồn tài liệu: Ngoài việc đọc, thử tương tác với nguồn tài liệu bằng cách viết ghi chú, tạo biểu đồ, sơ đồ tư duy hoặc tạo ra cái nhìn tổng quan về nội dung. Điều này giúp bạn tạo sự tương tác và tổ chức thông tin một cách rõ ràng.

Nhớ rằng phương pháp đọc chủ động là một quá trình cá nhân và có thể được điều chỉnh theo nhu cầu học tập của bạn. Tuy nhiên, việc áp dụng những phương pháp trên sẽ giúp bạn trở nên chủ động, tương tác và hiểu sâu hơn trong quá trình học tập.

Cách áp dụng phương pháp đọc chủ động vào việc đọc sách

Dưới đây là một ví dụ về cách áp dụng phương pháp đọc chủ động vào việc đọc sách:

 1. Đặt mục tiêu đọc: Trước khi bắt đầu đọc sách, hãy đặt mục tiêu rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được từ quá trình đọc. Ví dụ: “Tôi muốn hiểu sâu về chủ đề chính của cuốn sách và nhận ra các ý chính của tác giả.”
 2. Đặt câu hỏi trước khi đọc: Trước khi bắt đầu đọc, đặt câu hỏi về nội dung mà bạn muốn tìm hiểu. Ví dụ: “Sách này nói về gì? Tác giả đang truyền đạt thông điệp gì?”
 3. Ghi chú và tóm tắt: Khi đọc, ghi chú các ý chính, ví dụ, và các khái niệm quan trọng. Viết tóm tắt ngắn gọn của mỗi phần trong sách để tái cấu trúc thông tin và tăng khả năng ghi nhớ.
 4. Tạo liên kết với kiến thức hiện có: Liên kết thông tin trong sách với kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của bạn. Hãy tìm ra mối quan hệ giữa các ý trong sách và những gì bạn đã học trước đó.
 5. Suy nghĩ phản biện và thảo luận: Đặt câu hỏi về quan điểm của tác giả, đánh giá tính logic và sự thuyết phục của các luận điểm. Thảo luận với bạn bè hoặc tham gia vào các nhóm đọc sách để trao đổi ý kiến và khám phá các quan điểm khác nhau.
 6. Áp dụng kiến thức: Sau khi đọc xong một phần hoặc toàn bộ cuốn sách, hãy xem xét cách áp dụng những kiến thức bạn đã học vào thực tế. Hãy suy nghĩ về cách những ý tưởng trong sách có thể được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong lĩnh vực học tập của bạn.
 7. Tương tác với sách: Ghi chú dưới dạng dấu nháy, gạch chân các câu hay, viết chú thích hoặc tạo các biểu đồ, sơ đồ tư duy để tạo sự tương tác với sách và giúp bạn tổ chức thông tin một cách rõ ràng.

Bằng cách áp dụng phương pháp đọc chủ động, bạn sẽ đạt được sự tương tác sâu sắc hơn với sách và hiểu biết rõ ràng hơn về nội dung mà tác giả cố gắng truyền đạt.

Các bài viết, tài liệu được chúng tôi sưu tầm và chia sẻ thường không rõ tác giả. Nếu bạn thấy ảnh hưởng quyền lợi, vi phạm bản quyền xin gửi mail tới phuong@dayhoc.page. Xin cám ơn!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article
Tự do đem lại giá trị

Tự do đem lại giá trị!

Next Article
Vai trò của trực giác trong sáng tạo khoa học

Vai trò của trực giác trong sáng tạo khoa học

Related Posts