45 số Tạp chí Dạy và Học file PDF

45 số Tạp chí Dạy và Học

Dạy&Học xin được giới thiệu 45 số Tạp chí DẠY VÀ HỌC (dự án khác không phải website dayhoc.page này). Một dự án rất hay, nhưng hiện tại đã dừng phát triển. Đây cũng là một nguồn cảm hứng để chúng tôi phát triển website này.

Giới thiệu dự án DẠY và HỌC

“Docendo discimus” là câu ngạn ngữ Latin với nghĩa “by teaching, we learn”. Dựa trên tứ này, nhạc sĩ Phil Collins đã thêm một vế “In learning you will teach” trong bài The Son of Man, nhạc phim Tarzan. Sự trưởng thành của một người rừng như Tarzan, hay sự trưởng thành của bất cứ cá thể nào có lẽ cũng vậy. Khi dạy lại ai đó, ta học được điều mới; và khi học từ một ai đó, ta cũng dạy cho cả họ và cả mình một điều gì mới.

Trên tinh thần đó, tạp chí “Dạy và học” ra đời hướng tới sứ mệnh để hỗ trợ giáo viên phổ thông cả nước bồi đắp kiến thức nền và liên tục phát triển chuyên môn. Tạp chí sẽ chia sẻ các câu chuyện thực hành giáo dục, lan toả các sáng kiến, niềm vui và cả nỗi buồn, kết nối những nhà giáo, nhà trường, và các nguồn lực xã hội. Số đầu tiên của “Dạy và học” sẽ được phát hành tháng 7/2018 miễn phí dưới dạng PDF để có thể đi tới mọi miền tổ quốc.

45 số Tạp chí Dạy và Học

45 số Tạp chí Dạy và Học

Mời bạn tải 45 số của Tạp chí Dạy và Học PDF tại các link sau đây:

 1. https://drive.google.com/file/d/1ijg0oFBtSIcn56aSRKdON-g_FoZuvtfL
 2. https://drive.google.com/file/d/12yoHz6yn49rL5lBTqXMDDcmCGs9sjyOM
 3. https://drive.google.com/file/d/1AkQTT10lfWquDIof944Ppg6vSTTdT_ln
 4. https://drive.google.com/file/d/1pLEpCJraoHcXyLX0uPD2D8gfq7Ifflma
 5. https://drive.google.com/file/d/19cF1kEvFrzvG-jXjp6S0tea2EPmhIfjE
 6. https://drive.google.com/file/d/1nkWD17JTiDKxUftHVLYqHq3F2tFoSkOi
 7. https://drive.google.com/file/d/16MeTwQCUhrMEs3XOV0E-yLIEXYxFmQOy
 8. https://drive.google.com/file/d/1unH1i1W5IQGWBrgScsVIE3qTSqlBLnr1
 9. https://drive.google.com/file/d/1n2ecfNULQz6-d9pBOeGAbaTXWED6SiOw
 10. https://drive.google.com/file/d/1z8vVJIcdQbcnj3gMlI3fYRZNFS6N9nIH
 11. https://drive.google.com/file/d/1M-zT0a5QF_cyojqHrBZMdF4gHdXCvNi5
 12. https://drive.google.com/file/d/1T7pWVoXjNUHWrJ3WOyfI_GtL0Cad75TJ
 13. https://drive.google.com/file/d/1dAJ1tWZa0xix8ETpVpqE5JHYhx3aJ7R4
 14. https://drive.google.com/file/d/1p57iUa8a6txGkhS_ri1jWLA05BmeC-OX
 15. https://drive.google.com/file/d/1DuHVN2GWqNUMkEBWfZ0rX5ImkHsLFSL2
 16. https://drive.google.com/file/d/1wz8K45eOjlpV8P4kSv2qs48BmquDVh3U
 17. https://drive.google.com/file/d/1NncEE4LeqiaRTbRL-EchN0OKbmnd9XOJ
 18. https://drive.google.com/file/d/165tsx53UZ0I7ORewQxKwQ40-5Fx143Qb
 19. https://drive.google.com/file/d/1yFkgD1NPSRDbF8o3yl2K42ehy9SUuX03
 20. https://drive.google.com/file/d/18yRa5RqL4TOsW-fUIErkbHVWfji28k1Y
 21. https://drive.google.com/file/d/1-SPVRzG68UB7GPPV8b9UF_GQjctLTxfo
 22. https://drive.google.com/file/d/17jyV1BMrBqXXLC2l4fOtMz9XVwWvxvkf
 23. https://drive.google.com/file/d/1LRtYW9w5CPpu-RhCi9BStuoRWiMK5Lqc
 24. https://drive.google.com/file/d/1bdfMXOJ1zusYipaYq8_bOJb78CHB-fiM
 25. https://drive.google.com/file/d/1h4IokeU_Z0LQZaX_9PQMW6zilwBHT_SS
 26. https://drive.google.com/file/d/1VidxC25jRPdkMIFIS9HK3T5Np2i3ijWy/view?usp=drive_link
 27. https://drive.google.com/file/d/1n2VtIEkVLJnKmzqAPv1PN8KCJE1LhGZ-
 28. https://drive.google.com/file/d/1mcE0t60Q4eEYJLijeZJGzoMkkUVS76nf
 29. https://drive.google.com/file/d/1B6QrY3CkRLHkB8ODVpGCz6eAa1h8fX7q
 30. https://drive.google.com/file/d/1lvPuBfbpHFDz0VcYeG_ld4LSGyWPVZqJ
 31. https://drive.google.com/file/d/16NklgbAXJKnurVmYVH1WVFAJkGuFsKzM
 32. https://drive.google.com/file/d/1cTw1tcm1fAdGt4IMgEIoiZQO6U1wMiMN
 33. https://drive.google.com/file/d/1vs187jfWIqF3hMJsiqbknfjbVFwQ4d-x
 34. https://drive.google.com/file/d/1wpFkASNAHOXeRo9jLWmVUVGE3dcQrGh0
 35. https://drive.google.com/file/d/1NR1kvSOGYG9yPwzc0k6aotB2Ka3CpLWa
 36. https://drive.google.com/file/d/1mr5x6g765Tt9NCSgWBMjpbheft-iY1O9
 37. https://drive.google.com/file/d/1AgrOMHle-TqSbktuLcoXXuw7daaRZghH
 38. https://drive.google.com/file/d/1km_p2T4-mB8zeY-zIwxJiEewATZ5vx9a
 39. https://drive.google.com/file/d/1uihSkF37Q1jiawChzcKVFn168Qyxd-id
 40. https://drive.google.com/file/d/1tsD7L0En6TInrlmpxWnDTkCE_4vrIgz3
 41. https://drive.google.com/file/d/1x6decoSrAhVeffYsfEfBb7E30pOZyXhv
 42. https://drive.google.com/file/d/1F9VhU_mzdHKA3ddF72qBVFp9MdYlI6Bd
 43. https://drive.google.com/file/d/14_Su5YG0C1kCE5_PQaBA_7nZBcxU6704
 44. https://drive.google.com/file/d/1vxSicCYT8afi0TcrIVn_KpjD3prcITNy
 45. https://drive.google.com/file/d/1WVD_h5u2UHVB09g_r1B1ZJTdWkKbpnKG
 46. https://drive.google.com/file/d/1U6YUrz4ZbXbmq-08DE7p2n30HIDZsx8Z
Total
0
Shares
Các bài viết, tài liệu được chúng tôi sưu tầm và chia sẻ thường không rõ tác giả. Nếu bạn thấy ảnh hưởng quyền lợi, vi phạm bản quyền xin gửi mail tới phuong@dayhoc.page. Xin cám ơn!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article
Đừng nhầm giữa học Tốt và học Giỏi!

Đừng nhầm giữa học Tốt và học Giỏi!

Next Article
Bức tranh LẠI ĐIỂM 2 và triết lý giáo dục ẩn đằng sau

Bức tranh LẠI ĐIỂM 2 và triết lý giáo dục ẩn đằng sau

Related Posts